Rozwiń aby zmienić język, lub przeszukać zawartość strony

O nas

  • scania1

  • produkty_0005_Layer 1

Od początku istnienia zajmujemy się produkcją wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego metodą ręczną, w systemie RTM jak i VARI. Wykonujemy również modele i formy na podstawie przekazanej nam dokumentacji technicznej.

Produkcja laminatu odbywa się w hali z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, a obróbka w pomieszczeniach wyposażonych w system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Jesteśmy w stanie wykonać prawie każde zamówienie, od produktów prostych do zaawansowanych technologicznie.

Specjalizujemy się w produkcji wanien do celów rehabilitacyjnych, umywalek oraz elementów pokładów. Posiadamy duże doświadczenie w produkcji dla przemysłu samochodowego oraz jachtowego. Obecnie produkowane przez nas elementy są zgodne ze standardami niepalności 95/28UE.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i sumiennej pracy możemy zagwarantować spełnienie wszelkich wymogów naszych zleceniodawców.
Zapewniamy wysoką jakość techniczną, krótkie terminy wykonania i solidność wykonania.

Gwarancją jakości naszych wyrobów jest także system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Kodeks pracowników

W 2009 roku Laminer wprowadził w życie kodeks postępowania pracowników. Pracownicy firmy mają obowiązek utrzymać najwyższe standardy zawodowego i osobistego zachowania w ich stosunkach z klientami, dostawcami, współpracownikami, konkurentami, władzami i społeczeństwem.
Dlatego też pracownicy firmy muszą:

  • Postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w firmie przepisami i regulaminami.
  • Dbać o politykę, cele strategiczne i misję firmy Laminer.
  • W żaden sposób nie konkurować z działalnością firmy i unikać konfliktu interesów ze szkodą dla firmy.
  • Stosować najwyższe normy etyczne poprzez respektowanie praw i godności wszystkich osób, z którymi mają do czynienia i poprzez odmowę przyjęcia niedozwolonych korzyści a także oferowania im innym osobom
  • Traktować dane handlowe, finansowe i techniczne oraz wewnętrzne dokumenty firmowe jako poufne – nie można sprzeniewierzać materialnej i intelektualnej własności firmy Laminer jak i innych firm.
  • Aktywnie pomagać firmie Laminer w przestrzeganiu niniejszych Zasad Postępowania.
Back to Top